Brugervilkår

Opdateret den 30. juli 2023

Disse brugervilkår for anvendelse af Reshopper (herefter benævnt ”Brugervilkår”) regulerer adgangen til og anvendelsen af applikationen benævnt ”Reshopper” og hjemmesiden ”www.reshopper.com” samt det indhold og den funktionalitet, jf. afsnit 3, der stilles til rådighed i forbindelse hermed (samlet benævnt ”Reshopper”).

Disse Brugervilkår gælder i forholdet mellem

Reshopper ApS CVR-nr.: 34711763 Inge Lehmanns Gade 10, 6. sal, 8000 Aarhus C, Danmark legal@reshopper.com

(Herefter benævnt “Selskabet”)

og

dig som bruger af Reshopper.

Med betegnelsen ”dig”, ”din” og ”du” sigtes der til enhver privat bruger af Reshopper uanset, om der er tale om en køber eller sælger.

I tilknytning til disse Brugervilkår gælder Selskabets privatlivspolitik for behandling af personoplysninger, og som er tilgængelig her.

Din adgang til og brug af Reshopper udgør din accept til at være bundet af Brugervilkårene samt privatlivspolitikken, som etablerer aftaleforholdet mellem dig og Selskabet. Det er hermed også en betingelse for enhver form for brug af Reshopper, at du accepterer at være bundet af Brugervilkårene og privatlivspolitikken.

Reshopper

Reshopper er en online platform, der formidler kontakt mellem private købere og sælgere af brugte varer til børn, bolig og mor. Reshopper må kun anvendes til køb og salg mellem private personer på et ikke-erhvervsmæssigt grundlag. Salg af nye/brugte varer, der er købt eller produceret med videresalg for øje og som har til formål at skabe økonomisk vinding for privatpersoner, anses i denne sammenhæng for at have et erhvervsmæssigt sigte.

Selskabet stiller den tekniske funktionalitet og hjælpemidler til rådighed, der formidler kontakten mellem køber og sælger. Det forhold, at Selskabet stiller Reshopper til rådighed, bevirker ikke, at Selskabet bliver part i det aftaleforhold, der måtte blive etableret mellem brugerne af Reshopper. De aftaler om køb og salg af en vare, der måtte blive indgået mellem brugerne via Reshopper, vedrører ikke Selskabet og Selskabet bliver således på ingen måde part i sådanne aftaler.

Ved enhver brug af Reshopper accepterer du, at der ikke kan rejses nogen former for krav mod Selskabet i relation til de aftaler, som du indgår med andre brugere via Reshopper.

Brugerne af Reshopper aftaler selv prisen for de varer, som den ene bruger forpligter sig til at levere til den anden bruger.

Brug af Reshopper og brugsret

For at kunne oprette dig på Reshopper, skal du være i stand til at indgå aftaler om de varer, som du eventuelt vil byde på eller udbyde til salg. Det betyder, at du som minimum skal være 15 år og have ret til at disponere over egne midler.

Reshopper tilbyder følgende medlemsabonnementer:

 • Reshopper Standard
 • Reshopper Plus Family

Følgende rettigheder indgår i de respektive medlemsabonnementer:

Reshopper Standard

 • Gratis profil
 • Køb varer
 • Sælg varer

Reshopper Plus Family

 • Billigere fragt
 • Spar 15% på overskudsvarer
 • 30 credits/md (normalpris: 39 DKK)
 • Billigere servicegebyr
 • Ingen reklamer i app
 • Søgeprioritering

Det betalte medlemsabonnement giver dig adgang til at anvende Reshopper med de deri forbundne rettigheder for køb og salg af varer. Selskabet forbeholder sig retten til at ændre disse rettigheder i overensstemmelse med afsnit 8.

Når du opretter en bruger på Reshopper, vil du blive bedt om at indsende visse personoplysninger til Selskabet. Disse oplysninger kan bl.a. omfatte dit navn, adresse, alder, telefonnummer, e-mailadresse, betalingsoplysninger. Bemærk, at du er forpligtet til at sørge for, at disse oplysninger altid er korrekte og ajourførte.

Ved at oprette en brugerkonto på Reshopper indestår du for, at:

 • være fyldt 15 år ved din oprettelse;
 • du ikke vil anvende Reshopper til erhvervsmæssigt brug eller i andet kommercielt formål;
 • overholde Brugervilkårene;
 • overholde lokale regler og love inkl. love for adfærd online;
 • indsendte brugeroplysninger er korrekte;

Ved din accept af disse Brugervilkår bevilliger Selskabet dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-underlicenserbar, genkaldelig og ikke-overdragelig licens til at bruge Reshopper i den til enhver tid tilgængelige version og i overensstemmelse med Brugervilkårene. Herved forstås, at din adgang og brug af Reshopper er personlig og ingen andre må således benytte din bruger til at købe eller sælge varer via Reshopper.

Du må ikke foretage (herunder forsøge at foretage) nogen af de nedenfor nævnte handlinger:

 • kopiere, reproducere, ændre eller skabe afledte værker baseret på, distribuere, licensere, lease, sælge, videresælge, overføre, transmittere eller på anden vis udnytte de tjenester, der er indeholdt i Reshopper, bortset fra som udtrykkeligt tilladt af Selskabet i medfør af Brugervilkårene;
 • dekompilere, foretage ”reverse engineering” på eller demontere tjenesterne indeholdt i Reshopper med undtagelse af som tilladt ifølge præceptiv lov;
 • “spejle” eller “frame” nogen del af tjenesterne i Reshopper;
 • foranledige eller lancere noget program eller script med henblik på “scraping”, indeksering, “surveying”, eller på anden vis foretage “datamining” af nogen del af tjenesterne i Reshopper eller urimeligt bebyrde eller hindre drift og/eller funktion af nogen del af tjenesterne i Reshopper;
 • forsøge at opnå uautoriseret adgang til eller hæmme nogen del af tjenesterne i Reshopper eller dets relaterede systemer eller netværker.

Oprettelse af annonce

Når du opretter en annonce på Reshopper, vil du blive bedt om at indsende visse oplysninger om den vare, som du vil sælge. Disse oplysninger kan bl.a. omfatte pris, størrelse, billeder samt en beskrivelse af varen. Du skal være opmærksom på, at indholdet af dine annoncer vil være enhver aktivitet eller kommunikation, der foretages i forbindelse med handlen, skal ske i overensstemmelse med såvel dansk lovgivning som Selskabets regler i øvrigt, som beskrevet i Brugervilkårene.

Selskabet har ret til alle oplysninger og alt materiale, som du uploader eller indsender til Reshopper. Selskabet kan således anvende alle oplysninger og materiale til at markedsføre dine varer på Reshopper.

Med mindre at du har et aktivt Reshopper Plus abonnement, må du kun anvende Reshopper til at sælge brugte varer til børn, bolig eller mor.

Det er ikke tilladt at anvende Reshopper til at sælge dyr eller kopivarer.

Du må ikke anvende Reshopper til at henvise til eller markedsføre tjenester og ydelser, der konkurrerer med eller på anden vis er sammenlignelige med Reshopper. Det gælder både tilsvarende online portaler samt fysiske butikker, stande på loppemarkeder, markedspladser, lagersalg, mv.

Ved at oprette en annonce indestår du for, at:

 • du vil sælge varen til den udbudte pris og ikke opfordre til “budkrig”;
 • at du vil besvare alle henvendelser vedrørende varen indenfor rimelig tid;
 • varen opfylder de anprisninger og beskrivelser, som du har uploadet eller indsendt til Reshopper;
 • du har alle rettigheder, som er nødvendige til at uploade eller indsende det pågældende indhold;
 • din oprettelse af annoncen ikke sker på et erhvervsmæssigt eller andet primært kommercielt grundlag med økonomisk vinding for øje;
 • materialet eller de oplysninger, som du uploader eller indsender er rigtige og ikke udgør 1) en overtrædelse, et misbrug eller en krænkelse af nogen tredjeparts rettigheder, 2) rettigheder beskyttet fra offentlig omtale eller databeskyttelse, 3) eller som på anden vis vil resultere i brud på nogen gældende lov eller bestemmelse samt disse Brugervilkår.

Vi anbefaler, at du gennemgår vores FAQ for yderligere information.

Indgåelse af aftaler

Ved køb og salg af varer finder aftalelovens regler anvendelse. Det betyder, at hvis du som køber afgiver et tilbud om at købe en vare, er dit tilbud overfor sælger bindende. Modsat vil din accept som sælger tilsvarende være bindende over for køber. Hvad enten du som køber eller sælger indgår aftaler via Reshopper, er du dermed forpligtet til at udføre dine forpligtelser i overensstemmelse med den indgået aftale, herunder at sælge, modtage betaling, samt overdrage det solgte til køber til den aftalte pris.

Ved at indgå aftaler om køb/salg af varer indestår du for:

 • at du vil sælge/købe varen til den aftalte pris, herunder snarest muligt aftale tidspunkt for afhentning;
 • at du som sælger vil oplyse øvrige tilbudsgivere om, at varen er blevet solgt, fx ved snarest muligt markere varen som solgt.

Alle varer skal som udgangspunkt afhentes på sælgers bopælsadresse eller tilsvarende, fx sælgers arbejdsplads, medmindre de services vedrørende levering som tilbydes via Reshopper er anvendt.

Udvis respekt når du bruger Reshopper

Når du bruger Reshopper, skal du opføre dig ordentligt og respektere andre brugeres privatliv.

Du må derfor bl.a. ikke uploade eller indsende krænkende materiale eller oplysninger som overfor andre kan være ærekrænkende, injurierende, hadefuldt, voldeligt, obskønt, pornografisk, ulovligt eller på anden vis fornærmeligt.

Selskabet kan, men er ikke forpligtet hertil, gennemgå, overvåge eller fjerne materiale og oplysninger, som er uploadet eller indsendt af dig. Selskabet forbeholder sig retten til – uden yderligere ansvar eller varsel – at slette annoncer og indhold, som Selskabet vurderer ikke overholder Brugervilkårene.

Selskabet opfordrer sine brugere til at anmelde krænkende materiale, m.v. samt produkter eller profiler, der fremstår som forfalskninger eller mistænksom adfærd.

Opsigelse eller ophævelse af dit abonnement

Dit abonnement løber indtil det opsiges i overensstemmelse med reglerne i dette afsnit.

Du kan til enhver tid opsige dit abonnement ved at slette din bruger via Reshopper. Bemærk at du ikke opsiger dit abonnement ved blot at slette applikationen fra dit it-udstyr.

Hvis du opsiger dit Reshopper Plus abonnement vil opsigelsen først træde i kraft på dagen for den sidste dag i den aktuelle abonnementsperiode. Du opnår herefter en Reshopper Standard (gratis) bruger, medmindre har har valgt helt at slette din bruger. Bemærk, at du ikke modtager forudbetalte abonnementsafgifter retur, selvom du opsiger dit Reshopper Plus abonnement inden udgangen af ​​abonnementsperioden, medmindre andet er fastsat ved lov.

Selskabet kan – uden nogen særlig anledning og alene efter Selskabets eget valg – opsige dit abonnement til ophør ved udgangen af abonnementsperioden for din bruger.

Selskabet kan uden yderligere ansvar vælge at ophæve dit abonnement omgående – uden yderligere ansvar eller varsel – hvis Selskabets vurderer, at du overtræder Brugervilkårene.

Konsekvensen af et ophør (uanset årsag) er, at du ikke længere må benytte Reshopper og at dine oplysninger som du har uploadet, herunder annoncer, billeder, beskrivelser, mv. vil blive slettet i overensstemmelse med Selskabets interne retningslinjer.

Betaling

Med mindre du har et Reshopper Plus abonnement, er det gratis at være bruger og anvende Reshopper.

Hvis du har et Reshopper Plus abonnement, vil Selskabet forud for en ny abonnementsperiode automatisk opkræve abonnementsafgiften via den betalingsform, du angav ved registreringen af ​​abonnementet, medmindre du forinden har opsagt dit abonnement. Ethvert køb vil være effektiv, når behandlingen af ​​din betaling er gennemført. Herefter kan du begynde at bruge de tjenester, der leveres i henhold til abonnementet.

Reshopper forbeholder sig retten til at ændre prisen for alle Reshopper abonnementer fra tid til anden. Hvis vi ændrer abonnementsprisen vil vi kommunikere disse prisændringer til dig. Prisændringer vil træde i kraft ved starten af ​​den næste abonnementsperiode efter datoen for prisændringen. Ved fortsat at bruge abonnementet efter prisændringen træder i kraft, accepterer du den nye pris.

Du har selv ansvaret for at dine betalingsoplysninger er korrekte. Modtager vi ikke din abonnementsbetaling vil dit abonnement bliver lukket ned og du vil ikke kunne anvende de funktionaliteter og rettigheder, som følger heraf.

Fraskrivelse af fortrydelsesret

Dette afsnit gælder særligt for betalende abonnementstjenester.

Når du tilmelder dig en betalende abonnementstjeneste, fx Reshopper Plus, anmoder du Selskabet om straks at påbegynde levering af digitalt indhold til dig, hvorefter den 14-dages fortrydelsesretten ikke længere er gældende. Du anerkender og accepterer, at din betaling er for levering af digitalt indhold for hele abonnementsperioden, og at du ikke vil være berettiget til at fortryde købet eller modtage tilbagebetaling.

Ejerskab til Reshopper

Selskabet ejer alle rettigheder til Reshopper. Din anvendelse af Reshopper giver dig ingen rettigheder hertil udover de rettigheder, der fremgår af disse Brugervilkår.

Selskabets ansvar og begrænsning heraf

Din brug af Reshopper er på eget ansvar. Reshopper, herunder de tjenester, der stilles til rådighed med Reshopper leveres som ”de fremgår og forefindes” og ”som de er til rådighed”. Selskabet fremsætter ingen garantier eller erklæringer vedrørende pålideligheden, kvaliteten, egnetheden eller tilgængeligheden af Reshopper eller af nogen brug af Reshopper. Selskabet påtager sig på intet tidspunkt ansvaret for brugernes adfærd, opførsel, handlinger, information, beskrivelser, eller garantier foretaget i forbindelse med, før eller efter, transaktioner foretaget på Reshopper. Selskabet kan på intet tidspunkt drages til ansvar i henhold til, og vil ikke tiltræde, forpligtelser for brugere, hvis en af parterne har brudt sine forpligtelser. Selskabet er ikke ansvarlig for at kontrollere ægtheden af hverken brugere eller de varer, der sælges på Reshopper.

Selskabet kan til ethvert tidspunkt ændre, suspendere eller afbryde ethvert aspekt af Reshopper, herunder tilgængeligheden til enhver funktion, database og/eller indhold, der gives adgang til ved brug af Reshopper. Selskabet kan også begrænse visse funktioner og tjenester eller begrænse din adgang til dele af eller hele Reshoppers tjenester uden ansvar. Hvor disse ændringer eller suspensioner vil udgøre en afslutning af servicen, kan Selskabet vælge at tilbagebetale en andel af din abonnementsbetaling.

Selskabet er på intet tidspunkt ansvarlig for eventuelle skader, ansvar eller tab, der udspringer af din brug af eller tiltro til Reshopper eller de heri indeholdte tjenester eller nogen transaktion eller noget forhold mellem dig og andre brugere af Reshopper.

Du indvilliger i at skadesløsholde og fritage Selskabet for ethvert ansvar og/eller tab som følge af dit brud på eller krænkelse af disse Brugervilkår.

Overdragelse af rettigheder til tredjemand

Ved din accept af disse Brugervilkår accepterer du, at Selskabet kan overdrage Selskabets rettigheder, herunder dit samtykke til behandling af dine personoplysninger samt din brugerkonto med dertilhørende annoncer, billeder, mv og Selskabets forpligtelser i henhold til Brugervilkårene til en eventuel ny leverandør, fx i forbindelse med et salg af Reshopper, fusion eller spaltning af Selskabet med en anden virksomhed.

Klageadgang og konfliktløsning

Ønsker du at indgive din klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, kan det ske via hjemmesiden wwww.forbrug.dk/klagemuligheder/.

Du kan også anvende EU-Kommissionens online klageportal ODR via hjemmesiden www.ec.europa.eu/odr/. Ved indgivelse af klage via ODR-portalen skal du angive vores E-mail legal@reshopper.com som kontaktadresse.

Hvis du ønsker at indgive klage, håber vi, at du vil kontakte os først, således at vi kan drøfte sagen og forhåbentlig finde en løsning.

Disse Brugervilkår er underlagt Dansk ret, herunder for spørgsmål om Brugervilkårenes eksistens og gyldighed. Dansk international privatret, der henviser til fremmed ret, finder ikke anvendelse. Værneting for en eventuel retssag er Retten i Aarhus, jf. dog reglerne om forbrugerværneting ved fjernsalg, jf. retsplejelovens § 244.

Kommunikation og nyhedsbrev

Hvis du har samtykket heri, deler Selskabet dine oplysninger med tredjeparter til markedsføringsformål.

Har du ved oprettelsen accepteret at modtage relevant kommerciel kommunikation fra Selskabet og vores partnere, vil du via digitale kommunikationskanaler, herunder e-mail, SMS, internt i Reshoppers app, push-meddelelser på dine elektroniske enheder eller telefonopkald kunne modtage henvendelser.

Hvis du ønsker at afmelde nyhedsbrevet og andre push-beskeder, kan du gøre det ved at følge linket i det modtagne nyhedsbrev eller via din Reshopper kontos indstillinger. Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger til brug for markedsføring samt dine rettigheder i vores privatlivspolitik.

Beskeder af ikke kommerciel karakter vedrørerende din Reshopper konto samt køb og salg af varer vil altid blive fremsendt (typisk via e-mail).

Ændring af betingelserne

Selskabet forbeholder sig retten til at ændre Brugervilkårene med et rimeligt varsel. Ændringer vil blive varslet via Reshopper. Det er dit ansvar at gennemgå Brugervilkårene fra tid til anden for at se, om de er blevet ændret. Hvis du fortsætter med at bruge Reshopper efter ikrafttrædelsen af ændrede Brugervilkår, betyder det, at du accepterer vores opdaterede Brugervilkår. Ønsker du ikke at acceptere disse ændringer, skal du opsige dit abonnement og slette din bruger.

Henvendelser til selskabet

Alle henvendelse vedrørende Reshopper skal ske via de anviste adgange via Reshopper applikationen eller ved at sende en mail til legal@reshopper.com